Projekty Unijne

flaga polskiInformacja o dofinansowaniu projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

-TYTUŁ PROJEKTU:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Łomży
-OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2020R.-30.09.2020R.
-WARTOŚĆ PROJEKTU 363.998,76ZŁ
-DOFINANSOWANIE Z UE: 100% - 363.998,76ZŁ
-CELE PROJEKTU:
Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa -przez okres 3 miesięcy,
tj. 01.07.2020R.-30.09.2020R.

 

Spółka realizuje projekt w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

oś priorytetowa 1: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,

Działanie 1.3: Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

pt.: „Zmiana procesu produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych”.

 

Podstawowym celem projektu jest zmiana procesu produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem asfaltowym modyfikowanym. W efekcie wprowadzenie innowacji procesowej umożliwi nam wprowadzenie na rynek innowacyjnego udoskonalonego produktu, a w konsekwencji podniesienie konkurencyjności Spółki.

Realizacja projektu - rozpoczęcie od miesiąca czerwca 2018, zakończenie w miesiącu grudniu 2018r.
Łączna wartość projektu wynosi 5.677,4 tys. zł w tym współfinansowanie z UE: 2.077.100,10 zł.